Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik åk 4 del 2

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Hur lång är en mil? Hur mycket rymmer ett glas? Och hur räknar man ut STORA tal?

Du ska träna på att:

 • de fyra räknesätten samt tillhörande algoritmer
 • vikt och volymmått samt enhetsomvandlingar
 • lösa problem och använda lämplig strategi vid problemlösning

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • de fyra räknesätten och hur de hänger ihop
 • algoritmerna till de fyra räknesätten
 • vikt och volymmåtten
 • enhetsomvandling till vikt och volym
 • problemlösning

 

Du visar dina kunskaper genom att:

 • genomföra arbetsuppgifter, både praktiska och i matteboken
 • delta i diskussioner
 • diagnoser
 • prov

Vi kommer att arbeta med följande:

 • gemensamma genomgångar
 • praktiskt arbete
 • arbeta i matteboken och arbetshäften
 • färdighetsträning genom spel och appar i iPad
 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter