Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Svenska författare - pararbete med muntlig presentation

Rotskärsskolan 7-9, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Genom åren har Sverige producerat massor av fantastiska författare. Många av dessa inte bara gjort succé här i Sverige, utan i hela världen. Under de kommande veckorna kommer du att lära dig mer om en av dessa.

Om arbetet

Nu är det dags för författarträff och under ett par veckor kommer ni lära känna flera av våra svenska författare och ta del av deras verk.
Du kommer, tillsammans med en klasskamrat, att berätta om en författare och deras liv genom att hålla en muntlig presentation med en tillhörande PowerPoint. 

 

Arbetsgång

  • Introduktion till arbetsområdet
  • Indelning av par
  • Fördelning av författare
  • Arbete i par med att ta fram information utifrån de punkter som du hittar i PDF:en under rubriken Material här nedan
  • Skapa en PowerPoint inför den muntliga presentationen med en källförteckning i slutet på de källor ni använt er av
  • Presentation av arbetet

 

Mål för arbetet

När arbetet är avslutat ska du:

  • veta mer om en av våra svenska författare och dennes liv
  • ha letat information på nätet och kritiskt valt ut dina källor
  • ha skapat en PowerPoint som lyfter innehållet i er presentation
  • ha hållit i en muntlig presentation om en av Sveriges mest kända författare tillsammans med en kamrat

 

Material

 

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är din förmåga att redovisa en muntlig presentation, skapa en PowerPoint som lyfter innehållet i presentationen samt reflektera över en av våra kända författare och dennes liv. Se lärandematrisen nedan för att se vad som kommer och bedömas samt vad som krävs för de olika nivåerna.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Muntlig presentation i svenska 2.0
Svenska författare - reflektionsdelen
Uppgifter
Svenska författare - presentation

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback