Skolbanken Logo
Skolbanken

Skrivprojektet "Min dag" (Kommunikation)

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Eleverna kommer att vara skaffare och samla minnen till projektet "Mitt liv" som är ett samarbete mellan Nordiska museet och UR. Redan 1942 gjordes en liknande insamling med tusentals deltagare. Nu görs en uppföljare där vi kommer att delta och dokumentera en dag i vårt liv. Detta skickas sedan in och blir del av museets utställning.

Det här ska du få lära dig:

Du ska få skriva ingående om en dag i ditt liv utifrån följande frågor: 

• Hur vaknar du?

• Vilka kläder väljer du?

• Vad äter du till frukost?

• Hur tar du dig till skolan?

• Vad gör du framför skärmen?

• Vad gör du efter skolan?

• Hjälper du till hemma?

• Vem umgås du med?

Vi arbetar med en fråga i taget där vi hjälps åt i klassen att komma på hur det kan vara på olika sätt. Det innebär också att eleverna reflekterar över vilka val de gör varje dag och ser att man kan välja olika av olika anledningar. Vi fyller i temakarta och för in nya ord/begrepp. Eleverna får sedan använda detta som stöd då de själva ska skriva.

Parallellt arbetar vi med genren berättande texter - återberättande texter. Vi lär oss om genrens innehåll, uppbyggnad och typiska drag. Exempelvis kommer eleverna att regelbundet få träna på att muntligt återberätta händelser där de ska strukturera innehållet kronologiskt och använda sig av tidsord. Dessutom kommer eleverna få möta olika texter inom genren och lära sig om kännetecknen. 

 

Detta skrivprojekt har samarbete med undervisningen i SO där eleverna har fått lära sig om hur det har varit att växa upp i Sverige från slutet på 1800-talet fram till idag. Hur bodde man? Hur såg en vanlig dag ut? Vilken betydelse hade religionen? Vi har jämfört med hur det har varit att vara barn under olika årtal med hur det är idag och funderat över fördelar/nackdelar. En del var att titta på serien "Jakten på den glömda historien" där en tjej från nutiden, Fabella, reser tillbaka till dåtiden för att samla på minnen om hur det var då. Precis som Fabella var en minnesskaffare kommer eleverna i klassen vara minnesskaffare för att samla in våra minnen inför framtidens barn & ungdomar. 

 

Så här visar du vad du kan:

- Du samtalar med en kamrat kring valen (frågorna) under en dag - ställer frågor, lyssnar på svaren och svarar själv 

- Du är aktiv och delaktig i samtalen om de val som görs under en dag

- Du känner till och använder några tidsord, t.ex. "först" "sen" "sist" 

- Du återberättar det du har skrivit

- Du skriver din berättelse för hand och på dator i bildprogram


Läroplanskopplingar

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Möjligheter och risker med egen kommunikation i digitala medier.

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback