Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Prüfung 1: Endlich wieder Schule! Kapitel 1 und 2 - ht 2020

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Så roligt att du fortfarande läser tyska! Vi lär oss tala, skriva, läsa och lyssna. Grammatiken ska hjälpa oss att förstå språkets struktur och uppbyggnad - och vi ska öva ihop. När vi lär oss språk är det viktigt att vi vill och vågar, för då lär vi oss att kunna använda språket! Vi ska också lära oss realia, vilket är fakta om tyskspråkiga länder. I det här arbetsområdet arbetar vi med de två första kapitlen i Genau 2, "Endlich wieder Schule!" und "Wann kommst du?". Prov 2 oktober 2020.

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Wir arbeiten mit dem Textbuch, Seite 6-15 und die Arbeitsbuch Seite 6-20.

Du repeterar...

  • ein, eine
  • mein, meine
  • räkneord
  • frågeord
  • verb i presens

Du lär dig...

  • klockan

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Förmågematris moderna språk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter