Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Regnbågens färger och färglära Samplanering Förberedelse Smedby/Luna

Luna förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 17 augusti 2023

Mall för att planera undervisningstillfällen. I planeringen är det viktigt att du kommer ihåg att "tänka in" ev verksamhetsförstärkningsinsatser för att lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn.

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Regnbågens färger och färglära
Datum: okt-nov
Deltagande pedagoger: Sofia
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut: 
Små petflaskor behövs. Karamellfärger. Glitter. Paljetter. Svällande bollar. Discokulor och andra roliga pärlor. Prata med barnen om hur regnbågen ser ut och vilka färger som finns i regnbågen. Vet barnen hur regnbågen ser ut? Barnen får själva experimentera sig fram hur de ska få fram vissa färger. Detta kan de göra med akrylfärger. 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
Vad:
Barnen kommer att få göra petflaskor med estetiskt utforskande innehåll i regnbågens färger och i samband med det kommer vi in på färglära, vilka färger som behövs för att få till andra färger. Barnen kan sedan ha dessa petflaskor i sin miljö och själva placera dem efter regnbågens färger. Vi kan även sätta upp illustrationer på färglära samt en bild på regnbågen så att de kan titta på bilden och placera flaskorna i rätt ordning. 
Hur:
Se ovan
Vem:
Alla barn i lag 2 får göra varsin petflaska samt experimentera med färger som blir andra färger. Som avslut kan de få måla en stor regnbåge tillsammans som sätts upp i miljön.
Med lag 3 tittar vi på hur regnbågen ser ut och barnen får måla med alla regnbågens färger, samt experimentera med färger som blir andra färger. De kan även få måla med olika nyanser av en och samma färg.
När:
Några barn i taget under hela oktober-november. Onsdagar 9.30-10.15.
Var:
Månens ateljé
Varför:
Barnen har frågat mycket om hur regnbågen ser ut och i vilken ordning färgerna kommer. Att barnen i samband med detta även lär sig om färglära. 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
Foton och text vad som sker

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback