Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik Åk 3 Läsåret 20/21

Kärna skola, Linköping · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Nu ska du få lära känna matematikens spännande värld. Genom att arbeta med olika slags uppgifter och spela spel kommer du få lära dig saker inom matematik. Du kommer också att få repetera sådant du redan kan.

Det här ska du visa att du kan:

 • lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier och metoder
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • förklara hur du tänkt
 • använda matematiska uttryck för att diskutera, argumentera och redogöra beräkningar

För att lära dig kommer du att:

 • arbeta med matematikboken Favoritmatematik 3A och 3B
 • delta i gemensamma genomgångar
 • delta i matematiska diskussioner
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • få problemlösningsuppgifter
 • få färdighetsträning
 • få arbeta både med konkret och laborativt material
 • få spela matematikspel 
 • få se pedagogiska matematikfilmer 

Du visar att du kan när:

 • du kan lösa enkla problem inom matematiken och välja en lämplig strategi/metod
 • du kan beskriva hur du löser ett matematiskt problem och kan bedöma om resultaten är rimliga
 • du kan använda matematiska begrepp på ett väl fungerande sätt
 • du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt
 • du kan dela upp beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp
 • du kan dela upp heltal i enkla bråktal samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk
 • du kan de grundläggande geometriska objekten samt kan beskriva objektens egenskaper
 • du kan konstruera enkla geometriska objekt utifrån instruktioner
 • du kan använda huvudräkning med de fyra räknesätten för att beräkna tal inom talområdet 0-20
 • du kan välja och använda skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200 (ex.uppställning)
 • du kan använda likhetstecknet på ett fungerande sätt
 • du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider samt kan använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultat
 • du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Matriser i planeringen
Matematik Åk 3 Läsåret 20/21
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback