Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Källkritik, källhänvisningar och nyheter

Östlyckeskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 oktober 2020

Ämnesövergripande arbete Sv, Sva, SO om källkritik

Under vecka 39-40 arbetar vi med källkritik. 

Vi tränar på strategier för att söka information effektivt och olika sätt att bedöma källors trovärdighet. Vi går igenom hur man kan använda källor i sina egna texter utan att plagiera och hur man skriver källförteckningar.

Om du har missat någon genomgång hittar du information i Spegla Språket, sid 27-35 (boken finns också på inläsningstjänst). 

Arbetet redovisas genom en uppgift om nyheter. Läs mer under "uppgift"

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skriv om nyheter