Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5 - 6

Koll på NO - koll på kroppen 5

Manar Al-Houda skola, Manar Al-Houda · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Arbete med NO boken "Koll på NO 5"

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta varför och hur vi andas. 
 • ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans. 
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att gemensamt ha högläsning ur textboken. Varvat med egen läsning.
 • Vi kommer att arbeta med arbetsblad och i arbetsboken
 • Vi kommer att se på faktafilmer 

 

Hur?

Du ska...

 • Läsa och aktivt följa med i texten
 • Självständigt kunna arbeta med arbetsbladen
 • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen
 • Genomföra och redovisa enkla experiment både genom att rita och skriva samt diskutera resultatet. 

Bedömning

Jag tittar på:

 • Hur väl du formulerar dina svar på arbetsbladen och hur utvecklade dina resonemang är
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra 
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet 
 • Hur du genomför och dokumenterar de experiment vi gör
 • Vi genomför en diagnos i slutet av arbetsområdet där du kommer att få läsa på i det material du har arbetat med

Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Biologi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback