Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Energi år 8 Epsilon

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Du kommer jobba och lära dig mer om elektrisk energi, olika sätt att framställa elektrisk energi samt för och nackdelar med dessa. Du kommer också träna på din förmåga att diskutera och argumentera.

Syfte

Du ska utveckla:

  • Din förståelse för framställning av elektrisk energi
  • Din kunskap kring olika sätt att framställa elektrisk energi
  • För och nackdelar med de olika sätten
  • Din förmåga att diskutera och argumentera 
  • Din förmåga att söka information och kritisk granska fakta

Bedömning

Du kommer att bedömas hur väl du:

  • Söker, använder och presenterar information kring tilldelat energislag
  • Diskuterar och argumenterar kring de olika energislagen
  • Prov

Metod för bedömning

Redovisning i form av presentationsfilm som visas för klassen

Lärarstyrd diskussion i grupper om 4 och 4 kring de olika energislagen

Undervisning och arbetsformer

Sökande av information

Skapande av digital redosvisning

Genomgång och träning på muntliga diskussioner och argumentationer

Avslutande presentation, diskussion och argumentation i grupp


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback