Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Ångelstaskolan åk 1 Matematik, Favorit Matematik 1a kap 4

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Nu ska vi titta närmare på talen 9 och 10. Vi ska också arbeta med öppna utsagor.

 Mål

Du ska kunna...

 •  talen 9 och 10, dela upp talen och skriva dem.
 •  tiokompisarna.
 • ·göra uträkningar där termer fattas (öppen utsaga).
 • ·göra additions- och subtraktionsberäkningar med pengar.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 •  dela upp talen 9 och 10.
 • skriva talen 9 och 10.
 • utifrån en bild ta reda på vilken term som fattas.
 • göra additions- och subtraktionsberäkningar med pengar.
 • lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll.
 • delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild.
 • arbeta laborativt.
 • titta på en samtalsbild och räkna antal.

Bedömning 

 

Du kommer att få visa dina förmågor:

 • genom att samtala i grupp.
 • genom att arbeta i arbetsböcker.
 • genom att rita och berätta.
 • genom att arbeta med konkret arbetsmaterial.
 • genom en summativ diagnos.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback