Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 2

Mätning - längd

Växthusets skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Det här arbetsområdet handlar om längd och mätning. Du kommer att få arbeta i par och i mindre grupper med att mäta på olika sätt. Vad har du för nytta av att kunna mäta?

Mål och syfte med arbetsområdet

Du får kunskaper om:

  •  Olika enheter
  •  Olika sätt att mäta
  •  Uppskatta olika längder
  •  Ord och begrepp

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få lära dig genom att:

  •  Samtala i par och grupp
  •  Öva på att mäta olika föremål på olika sätt
  •  Uppsakatta olika föremåls längd
  •  Samarbeta

Bedömning:

Du kommer att få visa vad du lärt dig muntligt.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback