Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik år 3

Gamla Uppsala skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Vår undervisning utgår från matteboken PRIMA Matematik för årskurs 3.

Vi arbetar med....

 • uppdelning av tal
 • multiplikation och division med 2, 3, 4, 5, 6 och 10
 • addition med uppställning
 • subtraktion med uppställning
 • klockan analogt och digitalt
 • statistik/diagram
 • omkrets och area
 • problemlösning

Du kommer att lära dig genom att...

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha mattesamtal: Hur tänker du? 
 • träna digitalt
 • hjälpa kamrater 

Du kommer att få visa vad du kan genom att...

 • delta aktivt i samtal och matematiska resonemang
 • göra diagnoser
 • lösa uppgifter tillsammans med kamrater
 • arbeta självständigt med matteuppgifter

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback