Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska åk 4

Säteriskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Champ 4 är ett läromedel som för oss in i den engelsktalande världen. Den hjälper oss att utveckla förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva på ett lekfullt och varierande sätt.

 

Champ får du i varje kapitel utveckla dina receptiva förmågor (lyssna och läsa) och de produktiva förmågorna (tala och skriva). Under tiden får du lära dig att använda olika språkliga strategier vars syfte är att underlätta för dig när du ska förstå eller göra dig förstådd på engelska. I de produktiva övningarna får du tillfälle att anpassa språket utifrån syfte, mottagare och sammanhang. Det finns även övningar då vi tillsammans ska fundera på olika livsvillkor, samhällsfrågor, kulturella och språkliga företeelser i olika engelskspråkiga länder.

 

Här kommer några exempel hur vi tränar de olika förmågorna med hjälp av Champ:

 

Att lyssna:

 

 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?

 

Att läsa:

 

 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser

 

Att tala:

 

 • härma (säga efter)
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord

 

Att skriva:

 

 • härma (skriva av)
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst)

 

Vad bedöms och hur?

 

Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att

 

 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo.
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar.
 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser.
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig.
 • muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter