Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Höstterminens musik för årskurs 5

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Vill du skapa musik och utveckla musikern inom dig? Upptäck musikens påverkan och vilka stora förmågor just du har!

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • Sång
 • Ackordspel
 • Improvisation
 • Musikens påverkan: artistens och genren
 • Melodispel på gitarr eller keyboard (valfritt)
 • Eget skapande i ensemble: skapa en "cover" genom att spela tillsammans

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Sång: Ni delar in er i grupper och väljer låtar utefter lärarens tillsyn och rekommendationer.
 • Ackordspel: Ni får själva välja bland olika exempel på populärmusik-låtar och sen träna självständigt vid keyboards med hörlurar. I början och under lektionens gång möts vi upp och vidareutvecklar oss.
 • Improvisation: Vi tränar olika namngivna rytmer som till exempel "umpa-lumpa"  eller "da-nsa tan-go" till olika låtar och sen får ni själva välja i vilken ordning och på vilka toner eller ackord ni spelar vilken rytm.
 • Musikens påverkan: du får välja en artist du känner påverkar eller har påverkat dig på något sätt och sen reflektera över vilken inverkan den hade på dig och sen vad du tycker kännetecknar den genren artisten rör sig inom.
 • Eget skapande i ensemble: Ni väljer en låt i grupp som ni lär er via dataprogrammet Easy Piano Tutorials och spelar sedan den tillsammans. Utefter arbetets gång utvecklar ni låtvalet med hjälp av garageband och eget ackompanjemang.
 • Melodispel: Ni får välja en melodi på antingen:

Piano: Ni får spela till ett program som heter Easy Piano Tutorials på youtube där ni själva får välja den melodi ni vill lära er. I den låt du valt kan du sedan sänka tempot och välja svårighetsnivå. Spela enbart på pianot med höger hand.

Gitarr: Ni får spela melodier från olika musikstilar på gitarrens strängar.

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

 • Sång: Sjunga i grupp till original-sången med text till. 
 • Ackordspel: Vara delaktig och aktiv under lektionen: svara på frågor, praktiskt visa att du förstår samt spela på låten du valt.
 • Improvisation: vara delaktig och aktiv under lektionen: praktiskt visa att du förstår, pröva och ompröva genom att lyssna in låten och mina direktiv
 • Musikens påverkan: du gör som en plansch på ett A3-papper med bilder och text där du skriver meningar eller punktlistor om artisten och genren. Vid redovisningen kommer ni att muntligt få berätta om det ni lärt er och vad artisten betyder för er. Försök att beskriva dina känslor och generella uppfattningar om artisten och hur detta kan kopplas till musikstilens image. De som vill kan få sätta upp sin plansch i all-rummet innanför skol-bibliotekets fönster.
 • Eget skapande i ensemble: Aktivt delta och samarbeta med din grupp för att sen redovisa för mig enbart om ni vill eller inför klassen.
 • Melodispel: spela melodin på valt instrument. Försök att spela den med inlevelse, till exempel svagt för att det är en vaggvisa eller skarpt för att det är en melodi från en rock-låt och med gott flyt.

Det här ska du kunna

Enligt LGR 11:

I årskurs 4–6

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Musikframföranden.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. 
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Arbetsmaterial

 • Instrument i musiksalen.
 • Whiteboard-penna att markera till exempel ackord eller på vilket band på gitarren-halsen med.
 • Musikarrangemang.
 • Förenklade notbilder i färg, form, noter eller bokstäver.
 • Stöd-komp från mig eller spel till en anpassad version av original-låten.
 • Musikprogram.
 • Penna och sudd.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter