Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favoritmatematik 2A

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Matematik är fyllt av ett matematiskt språk men också ett begreppsspråk som behövs för att förstå omvärlden.

I favoritmatematik 2A får du lära dig(Undervisningens innehåll):

 

Kapitel 1 

Taluppfattning, addition och subtraktion

- Talen 0-100.

- Ental och tiotal.

- Repetion av addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0 -20.

-Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområde 0 -100.

 

Kapitel 2

Addition och subtraktion med tiotalsövergång

- med tiotalsövergång i talområdet 0-100.

 

Kapitel 3

Skriftlig räknemetod i addition och subtraktion.

- Addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling i talområdet 0-100.

 

Kapitel 4

Multiplikation

-Räknesättet multiplikation.

- Multiplikation med 2,5 och 10

 

Kapitel 5

Division och tal i bråkform

- Räknesättet division (Dela lika och bilda grupper)

- Division med 2,3,4 och 6.

-Träna multiplikation med 2, 5 och 10.

- Delar av en hel.

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

  • Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, kooperativa arbetsmetoder, spela spel, samt färdighetsträna i din bok, med digitala verktyg och på arbetsblad.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

  • I det dagliga arbetet och genom att göra diagnoser efter varje avslutat kapitel. Efter varje arbetsområde gör eleverna en självskattning och en diagnos.

 

Det här ska du kunna:

  • talen 0-100
  • addera och subtrahera ental och tiotal
  • addition och subtraktion med tiotalsövergång
  • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
  • multiplikation med 2, 5 och 10
  • delnings- och innehållsdivision
  • tal i bråkform

Arbetsmaterial

  • Favorit matematik, kopieringsunderlag och laborativt material.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Favoritmatematik 2A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter