Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favorit Matematik 4A - kapitel 1

Skyttorps skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Under den här perioden kommer vi arbeta med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4a.

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du lära dig mer om de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, du ska träna på grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur de kan användas.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om svaret är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

 

Begreppsförmåga                                                                                                            

Känna till begreppen som hör till de fyra räknesätten:

 • addition
 • subtraktion
 • multiplikation
 • division
 • faktor
 • term
 • täljare
 • nämnare
 • summa
 • differens
 • produkt
 • kvot   
 • prioriteringsregeln 

 

Metodförmåga

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • grupp/pararbete
 • träning på dator
 • läxförhör
 • avslutande diagnos/prov

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback