Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Svenska, Teknik, Bild

·

Årskurs:

F

Rymden åk 3 - 2020

Bergagårdsskolan, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 28 september 2020

I detta tema kommer vi jobba med rymden utifrån en storyline. Vi kommer att få lära känna Bing från planeten Myrikus och hans arbete för att hitta en ny planet för myrikuserna att bosätta sig på när deras planet hotas att dras in i ett svart hål. För att kunna hjälpa Bing kommer vi behöva lära oss en hel del fakta om rymden.

Målet med vårt arbete är att du ska:

- lära dig hur universum skapades

- lära dig hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra

- känna till månens olika faser

- känna till några stjärnbilder

- känna till stjärnhimlens utseende under olika tider på året

- få kunskaper om naturhistoriska berättelser från förr i tiden 

- få lära dig om naturvetenskapliga myter som handlar om naturen och människan

För att du ska nå målen kommer vi:

- jobba ämnes övergripande i en storyline

- göra VÖL-schema

- läsa faktatexter och jobba med instuderingsfrågor

- se pedagogiska filmer

- bilduppgifter

- jobba praktiskt för att förstå månens olika faser

- dokumentera hur månen ser ut varje kväll i en månad i en måndagbok

- bygga en enkel sugrörs-rymdraket

- Forska om planeterna och göra affisch

- Redovisa affischen muntligt


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback