Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kol och förbränning

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Vi lär oss mer om kol, om dess olika former, om fossila bränslen, om kolets kretslopp och om vad som händer när man förbränner kol samt om hur detta påverkar miljön.

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

  • ge exempel på olika former av kol och deras användningsområden
  • ge exempel på skillnader mellan fossila bränslen och förnybara bränslen
  • ge exempel på några fossila bränslen och förnybara bränslen och vad de kan användas till
  • redogöra för kolets kretslopp, fotosyntes, cellandning, förbränning
  • redogöra för vad som bildas vid förbränning av kol
  • förklara vad växthuseffekten är
  • ge exempel på vad en förstärkt växthuseffekt kan leda till
  • diskutera hur man kan förhindra en förstärkt växthuseffekt

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med genomgångar, film, begreppsövnigar och diskussioner där du får möjlighet att träna på alla målen.

Berör kap 10 i Spektrum Kemi Light (del av häftet)

Bedömning

Generell bedömning sker enligt matrisen nedan: använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva/förklara/ta ställning


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Kolkemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter