Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Debatt 7D HT20

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Under detta arbetsmoment kommer vi arbeta med att debattera med/mot varandra. Vi kommer träna oss själva på retorikens terminologi, titta på debatter, läsa argumenterande texter och slutligen själva debattera ett ämne.

Information:

För information om upplägg, terminologi och texter - se det bifogade texthäftet.

Texthäftet kommer även delas ut i pappersform i klassrummet.

 

Bedömning:

För information om debattuppgiften och bedömningen - se den bifogade uppgiften.

Uppgiften kommer även delas ut i klassrummet i pappersform.

 

Preliminär tidsplan:

Tidsplanen kan komma att förändras.

V. 40

Tisdag: Introduktion

Termerna: Tes, Ethos, Logos, Pathos

Tal: Katter är bättre än hundar

Torsdag: Diskutera talet: Katter är bättre än hundar

Övning:  Att sälja det osäljbara

 

V. 41

Måndag: Ingen lektion - Utvecklingssamtal

Tisdag: Ingen lektion - Utvecklingssamtal

Torsdag: Arbeta med respons sagor

 

v 42

Måndag: Genomgång Ethos

Titta på ett Ethos-tal

Diskutera talet

Tisdag:   Genomgång Logos

Se ett  Logos-tal

Diskutera talet

Torsdag: Genomgång Pathos

Titta på tal Pathos-tal

Diskutera talet

 

v 43

Måndag: Genomgång: Debatt &  uppgiften

Börja arbeta i grupper

Tisdag: Genomgång: Källkritik

Förbereda debatt i grupp/enskilt

Torsdag:   Förbereda debatt i grupp/enskilt

 

V. 45

Måndag: Repetition av uppgiften

Fortsätta förbereda i grupper

Tisdag:  Fortsätta arbeta i grupper

Torsdag: Debatt - bedömning

 

V. 46

Måndag: Debatt - bedömning

Onsdag:   Repetition Källkritik

Torsdag: Prov källkritik

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Debatt: Att civiliserat övertyga andra
Uppgifter
Debatt: Uppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback