Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Engelska åk 7-9

Resursskolan Blentarp, Sjöbo · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi kommer bla se filmer från URs Kortfilmsklubben. Vi diskuterar innehållet, arbetar med frågor samt söker upp fakta som gör att vi breddar förståelsen av innehållet i filmerna.


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Talad engelska och texter från olika medier.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback