Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Trafik

Björklinge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Vad ska man tänka på när man rör sig ute i trafiken? Varför har vi trafikregler och andra slags hjälpmedel som skyltar och övergångsställen?

Vad ska vi lära oss?

  • Enkla trafikmärken.
  • Vilken sida ska vi gå på.
  • Hur tar vi oss över vägen på ett säkert sätt.
  • Hur och när använder vi reflex.

 

Hur?

  • Titta på trafikfilmer.
  • Promenader över övergångställen och titta på trafikskyltar i närmiljön.
  • Skapande aktiviteter.
  • Diskussioner och reflektioner.
  • Läsa trafikböcker.

Läroplanskopplingar

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter