Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektuppstart Södermalm 2020-2021 GRÖN

123361 Förskolan Plommonlunden, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 9 oktober 2020

Vi startar upp terminen tillsammans med barnen genom att ta emot barnens bilder (sommaruppdrag). Deras berättelser och nyfikenhet leder oss in i ett gemensamt utforskande.

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Vi har fått in bilder från barnens möte med naturen (projektuppdraget)vilka vi ramat in och satt upp på väggen i hallen. Här samlas barnen ofta för att småprata och berätta för varandra om vad de ser. Vi låter även barnen i olika konstellationer berätta om sina upplevelser för varandra. Flera av barnen har liknande minnen och erfarenheter vilka de delar med sig av till varandra eller fyller i varandras berättelser. De visar glädje då de känner igen egna erfarenheter i en kompis berättelse.

Vi ser ett tydligt intresse för djur och natur vilket även går igen på gården där de utforskar allt från insekter till pinnar, löv och våra odlingar i pallkragar.

Vi vill att våra lärmiljöer ska möjliggöra barnens självständiga utforskande (där vi kan fånga upp barnens intresse och erfarenheter) samt stödja ett undervisande lärande där vi pedagoger styr processerna. I ett självständigt utforskande ska inspirera barnen till lek och samtal med varandra medan vi i det undervisande lärandet introducerar material, arbetar med uttrycksformer mm. Vi har tagit fram luppar och introducerat webb-ägget vilka vi använder för att utforska våra upptäckter närmare.

 

Vi initierar arbetet genom att:

  • Titta på bilderna tillsammans med barngruppen, flera gånger och i mindre grupper. Reflektera tillsammans

  • Vad gör/säger barnen?

  • Vilka reflektioner gör barnen? Barnens tankar, teorier och hypoteser kring bilderna

  • Vad är det barnen fäster sig särskilt vid? Vad återkommer de till?
  • Hur ska våra lärmiljöer se ut och vilket material behöver vi introducera?

 
Hur går vi vidare?

Intresset för gråsuggor är stort vilket vi kommer att utforska vidare utifrån barnens 100 språk. Barnen ska få möjlighet att skapa många erfarenheter på olika sätt i förhållande till ämnet. Genom sitt utforskande ska barnen få möjlighet lära känna sig själva och sina förmågor både socialt och !!!

Barnen ska få möjlighet att pröva saker flera gånger, detta för att skapa förutsättningar att utveckla sina förmågor och få erfarenheter inom olika tekniker. I arbetslaget planerar vi aktiviteter gemensamt för att följa en röd tråd i det vi erbjuder barnen. Barnen ska få möjlighet att utforska temat i alla våra rum, drama, ateljé och bygg där vi iscensätter undervisning utifrån våra läroplansområden så som skapande, språk, digitalisering, naturvetenskap, matematik och normer och värden.

Barnen visar en stor glädje inför varandra och vill gärna dela med sig av sina upptäckter. Deras glädje inför varandra är något vi vill ta till vara på och bygga vidare på utifrån ett socialt hållbart tänkande.

Arbetsmetod

Gå på "spaning" med barnen både på gården och i närområdet. Vi fotograferar det vi blir nyfikna på och dokumentera barnens lust och utforskande.

Fånga upp barnens intresse och utmana dem i undervisningen genom att iscensätta,  planerade aktiviteter och tillföra material som luppar, förstoringsglas, färg, lera, projektor mm Låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. Dokumentera i lärloggar och/eller på annat sätt.

Planera in tid för reflektion med barnen. Vilka förkunskaper finns redan hos barnen? Rita mindmaps mm.

Under oktober samlar vi ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Tolkar och analyserar: Hur, vad, när, vem och varför?

Därefter formulerar vi pedagoger en projektbeskrivning utifrån Hållbar framtid. Vad vill vi att barnen ska få vara med om i förskolan och få mer kunskap kring? Exempelvis genom en frågeställning - "Hur hittar småkrypen mat i vår stad?"

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter