Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, Kemi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4 - 6

Koll på NO åk 6

Harbo skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Vi kommer inledningsvis jobba med universum och rörelse och kraft

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden: 

 • Universum 
 • Rörelse och Kraft
 • Livets utveckling
 • Upptäckare, uppfinnare och vetenskapsmän
 • Anpassningar i Naturen
 • Befruktning och fortplantning
 • Sex och samlevnad

Såhär kommer vi att arbeta: 

 • Läroboken Koll på NO 
 • Andra läromedel och läroböcker
 • Filmer.
 • Diskussioner i par, grupp och helklass 
 • Laborationer och egna undersökningar

Såhär kommer vi att arbeta med bedömning:

 • Bedömningsuppgifter och bedömningstillfällen
 • Muntlig och skriftlig bedömning
 • Självbedömning

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åk 6 Fysik Lå 19/20
Åk 6 Biologi Lå 19/20
Åk 6 Kemi Lå 19/20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback