Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Solsystemet / Astronomi

Börje skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

I arbetsområdet Solsystemet / Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar. Du ska få lära dig dag, natt, månader, år, tidvatten och årstider. Vi ska även lära oss om människan i rymden.

Syfte- Varför?

Syftet med undervisningen i fysik inom kunskapsområdet Astronomi är att du ska utveckla din förmåga att ...

Undervisningens innehåll-Vad?

Vi kommer att arbeta med:


- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, stjärnbild, galax, månfaser.
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- gravitation
- människan i rymden.
- satelliter.

Det gör vi genom:

 • undersökningar om solsystemet.
 • undersöka vad begreppen betyder 
 • Rita, måla och skapa bilder.
 • arbeta i grupp och redovisa om enskild planet
 • skriva genre texter kopplade till arbetsområdet.
 • se filmer
 • anteckna från filmer, föreläsningar
 • titta på, jämföra och analysera olika astronomiska bilder.
 • samtala och diskutera i hel klass och mindre grupper

Bedömning - Hur ?

Du kommer att bedömas formativ (under lektion) och summativt (prov) genom att...

 • kunna beskriva solsystemets himlakroppar.
 • känna till solens betydelse för livet.
 • kunna beskriva och förklara begreppen årstider, dygn, månad, år och tidvatten. 
 • kunna beskriva och förklara begreppen solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
 • kunna berätta om hur människan utforskat rymden.

Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Astronomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback