Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

”Skills” Unit 2

Harbo skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Under vårt arbete med engelska i åk 4 kommer du få att få lyssna på, läsa, skriva samt tala engelska. Vi kommer att använda vår bok Skills, spela spel och dramatisera.

 Kunskapsmål

 • Läsa: Läsa och förstå en enkel instruktion.
 • Lyssna: Förstå när någon ger en enkel instruktion.
 • Skriva: Skriva en enkel instruktion i ett välbekant ämne (t. ex. mat och fritid).
 • Tala: Jag kan ge en enkel instruktion.

Språkliga företeelser

 • använda prepositioner
 • använda verb i presens. (Tibbo likes sandwiches, Vega and Leo like animals).
 • säga vad klockan är (hel och halvtimme).

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Lyssna på olika texter och träna på att läsa
 • Göra läs- och hörförståelseövningar
 • Träna på att tala genom läsövningar och olika talövningar så som ”lekar”
 • Skriva kortare texter utifrån en given uppgift
 • Utföra den instruktion du skrivit själv hemma
 • Göra en ”self-assessment” i slutet av arbetsområdet där du får reflektera över hur väl du tycker att du har uppnått målen.

Bedömning

Formativ

Ditt arbete bedöms löpande i klassrummet, hur aktiv du är i diskussioner och under genomgångar samt dina skrivuppgifter och muntliga uppgifter.

Summativ

Du kommer även bli bedömd genom att göra diagnos utifrån det du har lärt dig i arbetsboken Skills.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Skills, kunskapsmål Unit 2, elevens självskattning
Skills Kunskapsmål Unit 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter