Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Myrans Projektstart HT 2020

103461 Förskolan Villagatan, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Det här är det första underlaget där vi i arbetslaget skriver vår projektstart utifrån enhetens gemensamma tema, "Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden".

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Skriv er projektplanering 

 

  ”Barnen sätter Staden i Rörelse”,

 

Vi kommer att arbeta med temat Rörelse där vi tänker utforska olika verb kopplat till Rörelse. såsom rulla, studsa, hoppa etc. Vi ser redan nu ett stort intresse för bollar och börjar därför med verbet rulla. 

 

3.Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Barnen ska få möjlighet att analysera vad som tex rullar och inte rullar. Barnen ska utveckla sin förmåga att fösta innebörden i de olika begreppen och använda dem i flera olika sammanhang

5.Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Att förstå hur olika förutsättningar påverkar hur saker rör sig, höjd, underlag, material, storlek, form, luftmotstånd samt tillägna sig nya begrepp där barnen får pröva och undersöka och experimentera. 

 

6. Skriv Aktivitetsplan (Hur ska området på börjas)

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback