Skolbanken Logo
Skolbanken

Harens projektstart ht 2020

103461 Förskolan Villagatan, Stockholm Östermalm · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av Projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut.

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.
Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.


Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte
Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte
Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

Projektplanering:  Vatten

Vi vill få barnen att få förståelse för vattnets betydelse för liv, varför behövs vatten?

Var kommer vattnet ifrån?

Finns det hur mycket vatten som helst?

 

Vattnets kretslopp, vad är det?

 

Vi kommer experimentera med vatten och använda olika tekniker för att möta vatten i olika form.

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter