Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

De enkla maskinerna

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Vad vet du om de enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. In i teknikens värld...För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna samt använda oss av dess principer då vi tillverkar kartongdjur.

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Elevens mål:
Ta reda på hur följande maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Block
 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • Dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer
 • Din förmåga att samtala om och förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • Din förmåga att följa en instruktion.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Arbetsformer 

Vi kommer att


-Ha gemensamma genomgångar.
-Titta på film om de sex enkla maskinerna.
- Konstruera kartondjur med rörliga delar.

Bedömningar

Jag kommer att bedöma din förmåga hur du:

 • Genomför laborationer, löser problem och dokumenterar.
 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använder dig av de nya begreppen inom arbetsområdet
 • Förstår nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback