Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

8D : Ljus

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Varför är himlen blå, molnen vita och en solnedgång röd? Vad är ljus och hur kan vi se? Detta är frågor vi ska hitta svaren på under de närmaste veckorna.

Område: Fysik - ljus

Vi arbetar med området mellan vecka 40-45.

Prov torsdag vecka 45.

 

Bedömning:

Laborationsplanering

Genomförande och utvärdering av praktiska laborationer

Skriftligt prov på området

Muntliga diskussioner i klassrummet

 

Tips på filmer för repetition (från studi.se):

Ljus och skugga:

Ljusets reflektion:

 

Ljusets brytning:

 

 

Färger:

 

 

Ögat/synen:

Innehåll:

När vi är klara med området ska du:

 • Kunna förklara vad en ljuskälla är och ge några exempel på ljuskällor
 • Kunna förklara att ljus kan ses som elektromagnetisk vågrörelse samt som en ström av energirika partiklar (fotoner)
 • Kunna rita ut hur ljus strålar ut från en ljuskälla
 • Kunna förklara vad som påverkar belysningsvärdet (3 saker)
 • Kunna förklara utförligt hur vi med hjälp av ljuset kan se föremål
 • Kunna förklara varför vissa föremål inte går att se (tex luften)
 • Veta vad reflektion innebär
 • Veta vad reflektionslagen innebär
 • Veta hur snabbt ljuset färdas samt i vilken riktning
 • Kunna förklara hur en skugga uppstår samt hur storleken på skuggan förändras med avståndet mellan föremålet och ljuskällan
 • Veta skillnaden mellan speglande reflektion och diffus reflektion
 • Veta vad totalreflektion är och hur det uppkommer samt kunna ge något tillämpningsområde
 • Kunna förklara hur en spegel fungerar
 • Veta skillnaden mellan en plan, en konvex och en konkav spegel samt kunna rita ut hur ljusstrålarna reflekteras i de olika speglarna
 •  Kunna ge exempel på när man använder de olika typerna av speglar
 •  Kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex lins samt rita ut hur ljuset bryts i dessa linser
 • Kunna märka ut ögats delar på en bild, veta delarnas funktion
 • Veta vad det innebär att vara närsynt, översynt eller ålderssynt samt hur man kan korrigera detta med hjälp av linser
 • Kunna förklara varför vitt ljus när det bryts kan bilda ett spektrum av färger
 • Kunna förklara varför föremål ser ut att ha en viss färg
 • Veta att färger är ljus med olika frekvens
 • Känna till några tillämpningsområden för optik

 

Preliminärt veckoupplägg:

Vecka

Helklass 1

Helklass 2

 

 

Halvklass

40

 

 

Start ljus

 

Vad är ljus?

Ljusets egenskaper:

Ljusets hastighet

Ljusstyrka

 

Ljusets utbredning

Ljusenergi

Ljuskällor

Ljusets reflektion

 

s. 86-88, s. 100

 

Film från studi.se

 

Vad är ljus?

Ljusets egenskaper:

Ljusets hastighet

Ljusstyrka

 

Ljusets utbredning

Ljusenergi

Ljuskällor

Ljusets reflektion

 

s. 86-88, s. 100

Laboration: Skuggor och ljusstyrka

 

 

41

Elektromagnetiska spektrumet, reflektionslagen

 

s. 89-91

Fortsättning reflektion.

Speglar

 

s. 89-91

Laboration Reflektionslagen

 

Speglar

 

Konkav och konvex spegel

+ jobba med uppgifter

 

42

Ljusets brytning, Linser, konkav + konvex

Prisma

 

s. 92-94

 

 

Ögat + synfel

 

s. 95

Laboration:

Olika linser

43

Färger

 

s. 97+ kompletterande

Färger

 

s. 97+ kompletterande

Laboration: Färger och prisma, ljusets brytning i vatten

44

LOV

LOV

LOV

45

Repetition

PROV PÅ LJUS

Repetition


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback