Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Läsförståelse B

Veta skola, Mjölby · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Du ska träna på att bli en aktiv läsare genom att bli bättre på att använda dig av olika strategier för att förstå en text som du läser. Du kommer i ett häfte läsa olika texter med frågor till. Frågorna är indelade i tre nivåer. Vad står det i texten? Vad säger texten? Fundera över texten? Du ska läsa texten och svara på frågorna individuellt.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och förstå det lästa.

Mål

Du ska bli bättre på att

  • med förståelse läsa berättelser på egen hand
  • motivera dina svar och åsikter
  • se skillnader mellan olika texttyperBedömning

Jag kommer att titta på hur du besvarar de olika frågorna till texterna för att se att du verkligen förstått det du läser.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter