Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Antiken och tidiga högkulturer.

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Vad hände under Antiken? Hur levde människorna i Antikens Grekland och i Romarriket. Vi kommer att studera den tidsepok som kallas för Antiken. Vi ska studera dess kultur och vad de har bidragit med till dagens samhälle. Vi kommer att utgå från perspektiven: politik, makt, kultur mytologi och se vad detta gett för historiska arv. Vi kommer också läsa om när människan levde som jägare, blev bofast och de tidiga högkulturerna.

Syfte/förmågor

De kommande veckorna v.40-45 kommer vi att jobba med Historia och det som kallas för Flodkulturerna, Antiken och Romarriket.

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, akvedukt, tidsepoker, högkultur, Antiken

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

- din förmåga att hantera historiska källor med hjälp av källkritik

Du kommer bl.a. lära dig om: 


- utmärkande dragen från Antiken.

- genusperspektivet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män.

- människors levnadsvillkor under Antiken. Hur de levde människorna och hur var samhället/stadsstaterna uppbyggda?

- vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Viktiga arv vi har fått från den här tiden exempelvis: filosofin, vetenskapliga upptäckter, OS, m.m.

- krigen mellan perser och greker samt Alexander den stores rike

- demokratins historia och maktens historia i Antiken Grekland och hur har den påverkat vår tid?

- olika kulturmöten som uppstod under denna tid och dess inverkan på hur samhällen utvecklades.

- Romerska imperiet, Caesar och Augustus samt arvet från Rom.

- Pompeji och gladiatorspel

 

Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna och ditt deltagande i grupp- och helklassdiskussioner

Du kommer också bedömas med ett skriftligt arbete.

Du bedöms utifrån kunskapskraven som finns i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Antiken - Grekland
Uppgifter
Arbete om Antiken klart v.45

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback