Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

EN 7 My Life, Your Life

Norretullskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 september 2020

En 7 My Life, Your Life

Om arbetet

Du kommer att:

- läsa olika typer av texter om t ex ungdomar i engelsktalande länder

- lyssna till hörövningar för att träna din hörförståelse

- skriftligt och muntligt återberätta texter som vi har läst samt skriva egna texter

- muntligt arbeta i par, grupp och klass (diskussioner, dialoger och beskrivningar)

- utveckla ditt ordförråd

 

 

Följande kommer att bedömas

Din förmåga att:

- förstå texter och talad engelska

- aktivt delta i samtal och muntlig framställning

- skriftligt uttrycka dig om texter vi har läst samt skriva egna texter (ordval, variation, stavning och grammatik)
Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback