Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Ekologi

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 september 2020

I detta arbetsomrdåe arbetar vi med bland annat; ekosystem, fotosyntes & näringskedjor

I detta arbetsområde arbetar vi med:

 

 

 • Ha kunskap om var olika arter härstammar från

 • Begrepp som: Producent, konsument, toppkonsument, näringskedja, näringspyramid, näringsväv & population
 • Ha kunskap om varför olika organismer ser ut som de gör

 • Kunna gruppera och sortera djur och växter

 • Veta vad en ekosystemtjänst är

 • Kunna ge exempel på ekosystemtjänster

 • Förstå hur materia, fotosyntes och förbränning hänger samman i olika kretslopp

 • Ha kunskap om vad biologiskt mångfald är

 • Känna till ekosystem i närområdet

 • Kunna jämföra lokala och globala ekosystem. 

 • Förstå hur vi människor påverkar naturen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ekologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback