Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4A

Bergsjö skola F-9, Nordanstig · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Vi arbetar med läroboken Matteborgen i år 4. Denna planering visar mål, undervisning  och bedömningstillfällen för Matteborgen 4a som vi arbetar med under höstterminen.

Mål för eleven:

TALUPPFATTNING:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-1000
 • Förstå vårt talsystem
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • Kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • Kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning

 

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets
 • Känna till något om hur man mätte längder förr

 

 

MULTIPLIKATION OCH DIVISION

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60, 5*600
 • Kunna multiplicera tal som 3*47 och 2*536
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna använda kort division, till exempel 84/4, 396/3
 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

TABELLER OCH DIAGRAM:

 • Kunna hämta fakta ur tabeller
 • Kunna ordna fakta i en tabell
 • Kunna läsa av och förstå stapeldiagram
 • Kunna göra en avprickningstabell
 • Kunna rita stapeldiagram

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matteborgen 4A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter