Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

MUSIK åk 7

Sävar skola, Umeå · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Här kan du hitta hela läsårsplaneringen för åk 7.

 

  Åk 7 HT -20
v.34 Intro betygskriterier och terminsplan.
v.35 Instrumentgenomgång - trummor
v.36 Spela
v.37 Spela/bedömning
v.38 Spela/bedömning (uppsamling sj.)/bas
v.39 Instrumentgenomgång - bas
v.40 Spela
v.41 Instrumentgenomgång - piano
v.42 Spela
v.43 Instrumentgenomgång - gitarr
v.44 HÖSTLOV
v.45 Spela
v.46 Instrumentgenomgång - sång
v.47 Sjunga (Redovisning uppvärmning)
v.48 Instuderingsfrågor
v.49 Instuderingsfrågor och svar, repetition
v.50 Instrumentkunskapsprov
v.51 Betygsamtal
   
  Åk 7 VT -21
v.2 Skapa musik på dator - trumkomp
v.3 Skapa musik på dator - ackord
v.4 Skapa musik på dator - melodi
v.5 Skapa musik på dator - arr
v.6 Skapa musik på dator - arr
v.7 Skapa musik på dator - arr
v.8 Skapa musik på dator - uppspel
v.9 Skapa musik på dator - uppspel
v.10 SPORTLOV
v.11 Ensemble
v.12 Ensemble
v.13 Ensemble
v.14 PÅSKLOV
v.15 Ensemble
v.16 Ensemble - uppspel
v.17 Ensemble
v.18 Ensemble
v.19 Ensemble
v.20 Ensemble
v.21 Ensemble - uppspel
v.22 Ensemble/betygsamtal
v.23 Ensemble/betygsamtal
v.24 Avslutningsvecka (avslutning tis)

Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Matriser i planeringen
Musik Kunskapskrav år 7-9
Uppgifter
Instrumentkunskap
Instrumentkunskap
Instrumentkunskap
Ensemblespel
Ensemblespel
Ensemblespel
Ensemblespel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback