Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

år3 Trä- och metallslöjd

Östratornskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Vi börjar med att läser Hokus Pokus av Korky Paul och Valerie Thomas. Där efter visar jag olika snurror, en som är helt svart och där det händer inget när man snurrar den. Vi pratar om hur färg blandas och tillverkar färgsnurra där färgen blandas likadant och att barn lekt med snurror för i tiden och i andra länder. Teknikerna du lär dig är kontursåga, fila, borra, kapa, limma, måla Därefter tillverkar du ett troll eller gubbe eller något liknande.

I dessa två arbeten lär du dig att tillverka en Färgsnurra och Troll.

Vi pratar om det kulturella arvet och hur färg bladade sig.

Material: kryss faner i play Wood i fur, Rundstav i björk, trälim, spik, päls, garn och hobby färg  fur, 

Tekniker: kontursåga, slipa, borra, limma, kapa, spika, och måla.

Dokumentation: idé skiss och ritning i skala 1:1. Dokumentera i ord och bild.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Färgsnurra och Troll

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback