Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Astronomi Åk 9 ht20

Västervångskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Universum upphör aldrig att fascinera oss människor. Våra tankar och visioner om hur universum är uppbyggt och fungerar har ändrats och växt fram under tidens gång och i stor grad präglat den världsbild vi har. Du kommer att få lära dig om hur vi idag tror att universum skapades och har utvecklats fram till nu. Du kommer att få lära dig om supernovor, tvillingstjärnor, galaxer, svarta hål , svart materia och mycket annat spännande! Och om vår plats i universum.


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.

Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Matriser i planeringen
Fysik åk 7-9, 2017
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback