Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Promenad

Snödroppens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Med ett tematiskt arbete kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Vi vill arbeta tillsammans med barnen på olika sätt, t ex genom berättelser och sagor, samtal, lek, sång och musik, bild och form.

 

 

 

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

 

Flertalet av barnen frågar om att få läsa med vuxna men väljer också att spontant läsa böcker, därför tänker vi

starta upp temat med boken "Promenad".

Vi börjar att lyssna på sagan digitalt, där vi efter sagan ställer frågor till barnen vad som barnen fastnat för.

 

 

 

 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

 

Vi vill ge förutsättningar för ett mångsidigt lärande. 

Vi vill skapa ett lärande i olika tekniker i skapande.

Utgå från barnens tankar och intressen.

Utveckla barns färdigheter i att samspela.

 

 

 

 

 

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

Pedagogers uppgift är att vara medforskare och ge barnen utmaningar.

Arbeta i mindre grupper.

Tydliga inramningar så att barnen vet vad som ska ske.

Arbeta med olika skapar material,

Variation i temat

 

 

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Vi fortsätter att arbeta i mindre grupper

Att ha variation i undervisningen blir mångsidigt för barnen

Att använda "mind-map" till de äldre barnen var bra till nästa aktivitet, där vi kunde återkoppla med text och bilder.

 

 

Vi har läst sagan digitalt och med bilder från boken, i större och mindre grupp.

Vi ser och hör att de äldre barnen kan fokusera i mindre grupper, de berättar vad de sett och pratar mycket om djuren, bläckfisken och husen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

 

Vi har satt upp bilder på sagan, vi ser och hör att flertalet av barnen pratar mycket om "dykarBerit".

Vi hör att barnen kan och visar intresse för fiskar, bläckfisken och dykarBerit.

 

 Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

 

Barnen ska få skapa "Dykar Berit" 

Målbild:

  • ·      Ge barnen en nöjdhet och glädje i sitt skapande
  • Att låta barnen få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och läran
  • Ge barnen en möjlighet att inspirera och utveckla varandra

 

·       

 Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

Vi återkopplar till föregående aktivitet, vi förbereder med att titta på "fönstret" där "Dykar Berit" bor. Barn och pedagoger pratar om hur hon ser ut, vi dokumenterar med ipad för att senare ha en reflektionsstund med barnen som varit med.

De äldre barnen skapar "Berit" de yngre målar bläckfiskar.

 

 

 

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Barnen var aktiva med att klistra tidningspapper på "Berit" med penslar inte med händerna fastän erbjudande fanns.

Barnen pratade om sagan tillsammans med pedagog, flertalet av barnen har sett  många detaljer i hur hon ser ut.

Cyklop, tub, gult hår, svarta armar. I aktiviteten var det ett barn som kom på att Berit behövde ögon, och hade förslag på vad som kunde vara ögon.

Barnen fick frågan på var händerna skulle vara, något barn svarade" att de behövdes inte händerna gömmer sig i hålet (toarullen).

 

Att ha en tydlig inramning och en god förberedelse med material m.m ger barnen focus på vad som ska hända.

Lagom antal barn.

 

Dokumentation på aktiviteten ska sättas upp tillgängligt för barnen, så att vi pedagoger kan tillsammans ha samtal om aktiviteten. 

 

De yngre målade toarullar för att skapa bläckfiskar, flertalet av barnen använde pensel för att måla, några med händerna. Focus för de yngre barnen är just nu att få uppleva och få erfarenheter i färg-skapande, dokumentation för barnen finns synligt för barnen. 

 

 

 

 

 

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

 

Utifrån föregående aktivitet kommer vi att slutföra "Dykar Berit". Vi hör att några barn efterfrågar cyklop på Berit.Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

Vi utforskar tillsammans med barnen hur en dykare ser ut.

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

Vi återkopplar till föregående aktivitet, vi förbereder med att titta på "fönstret" där "Dykar Berit" bor. Vi tittar på undervattenfilm för att fördjupa oss i hur en dykare ser ut. 

De äldre barnen slutför "dykar Berit" utifrån film och boken samtalar vi med barnen vad barnen har för önskemål.

 

 

 

 

 

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback