Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Rörelse

Fröja förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Rörelse är en av tre aktiviteter i Barnens val som vi har gemensamt i huset en gång i veckan på Fröja förskola. Varje aktivitet pågår i tre veckor.

Aktivitet/ Vad ska vi lära ut

Rörelse.

Att känna lust och glädje och öva på sin motorik.

Prova på nya saker

Att kunna ta instruktioner och följa regler.

 

Syfte/ Varför gör vi detta

Se läroplansmålen nedan

 

Förberedelser/ Hur ska vi göra

Två pedagoger och obestämt antal barn i rörelserummet.Vi inleder alltid med namnsången för att uppmärksamma och välkomna alla barn till aktiviteten.

V. 40-42  Rörelselekar

Namnsång, Kom alla mina fröjabarn, Brunnen, Bacilleken, Fader Abraham, Dansstopp

 

v 43, 45,46  Hinderbana

Namnsång, Uppvärmining,Hinderbana,Avslappning

 

47-49 Rörelsesagor.

Namnsång, rörelsesagor.

 

4-6 Lekar

Bamseuppvärmning.

Rockringslek.

Familjen går på cirkus.

Kom alla mina barn.

Fruktsallad.

Avslappning.

 

7-9 Hinderbana.

Bamseuppvärmning

Dansstopp.

Avslappning.

11-12 Inte nudda golv.

kompisbandet.

Avslappning.

15-18 Kasta och fånga

21-22 Rörelse ute

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback