Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Formning i trä, urholkning

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Du kommer träna dig i att använda håljärn och stämjärn för att forma i trä. Du kommer träna på att holka ur en skålform med hjälp av verktygen och tillverka en mindre skål.

Tidsperiod : v41-46

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

Hantera stämjärn och håljärn på ett säkert och rätt sätt.

Att kunna hantera fiberriktningen i trä och använda rätt tekniker för bearbeta ditt arbete.

Att vara noggrann och kunna driva på ditt arbete utifrån muntliga och visuella genomgångar.

 

 

Varför

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

 

 

 Hur ska vi lägga upp undervisningen?

 

 Du kommer träna på lektionerna att använda verktygen säkert och på rätt sätt. Du kommer arbeta utifrån instruktioner både muntliga och visuella. Du kommer få träna dig att tillverka en skål från skiss till fädig produkt.

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Under lektionstid med en avslutande uppvisning av varandras skålar.

 

Kopplingar till läroplanen

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

 

Kunskapskrav

 FRAMSTÄLLNING

* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 
 
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

FRAMSTÄLLNING

* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 
 
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN

* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 
 
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp.

IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN

* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 
 
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar med någon miljöaspekt.

VÄRDERING

* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 
 
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

VÄRDERING

* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 
 
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL

* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
 
 
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Läroplanskopplingar

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback