Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

FN och barnkonventionen

Långareds skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Under perioden v.42-43 lär vi oss om FN och barnkonventionen. Vi besvarar frågor som exempelvis: Varför finns FN? Vad jobbar FN med? Vi diskuterar några av barns rättigheter och jämför med hur vi har det i Sverige.

Det här ska du få lära dig:

 • Du ska i detta arbetsområde få lära dig vad FN är och hur de arbetar.
 • Du kommer att få lära dig vad Barnkonventionen är och vad den innebär.
 • Du kommer också att få tillfälle att fundera över vad orden rättighet och skyldighet betyder. Både för dig och för barn i andra länder. Ser våra rättigheter och skyldigheter lika eller olika ut i världen?
 •  

Undervisning - Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ser på film om FN och Barnkonventionen.
 • Vi läser faktatexter gemensamt och diskuterar innehållet.
 • Vi övar på begrepp, kopplade till arbetsområdet. (Se begreppslista)
 • Vi samtalar och gör jämförelser kopplade till filmer och texter.
 • Vi arbetar med arbetshäfte/arbetsblad om FN och barnkonventionen.
 • Vi lär oss en sång om "Barnkonventionen".
 • Begreppslista:
  • Förenta nationerna
  • Barnkonventionen
  • rättighet
  • skyldighet

 

Du får visa vad du kan genom att:

 • Skriftligt arbeta med arbetshäfte/arbetsblad.
 • Samtala vid klassdiskussioner.
 • Träna på att förstå och förklara begrepp.
 • Kommentera och framföra egna åsikter.

 

Bedömning - Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i undervisningen.
 • Berätta vad FN är.
 • Förklara begreppen i begreppslistan.
 • Arbeta med arbetshäfte/arbetsblad.

Läroplanskopplingar

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback