Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi kartan åk 4

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Under detta arbetsområde så ska ni få arbeta med och öva på att använda olika sorters kartor.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I detta område får du bland annat lära dig hur man kan använda kartan som en informationskälla, hur kartan är uppbyggd, hur olika kartor ser ut (t.ex. tematisk karta) och lära dig namngeografi.

Vad ska du lära dig?

* använda dig av kartan för att hitta i Sveriges landskap
* använda dig av de fyra väderstrecken
* förstå kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala
* några geografiska begrepp och hur du ska använda dem

Hur ska vi arbeta?

* vi kommer att arbeta med kartboken och på Seterra
* arbeta i grupp där ni diskuterar, förklarar för varandra och löser uppgifter tillsammans 
* genomgångar i helklass

Hur ska du visa att du lärt dig?

* att du kan arbeta med och förstå hur du kan använda dig av olika kartor och hitta i kartboken.
* att du kan de fyra väderstrecken.
* att du kan kartans uppbyggnad av färger, symboler och skala.
* att du kan placera ut Sveriges landskap och de tre största städerna.
* att du kan ämnesspecifika ord.


Läroplanskopplingar

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Lärandematris - geografi åk 4, kartan.
Uppgifter
Komplettering geografiprov 3/11
Komplettering geografiprov 3/11

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback