Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 2

Tabeller och diagram- frekvenstabell

Gustav Vasa skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 oktober 2020

Hur många bilar passerar vår skola under tio minuter? Vi ska arbeta med datainsamling, tabeller och diagram. Du ska få samla in data som du lär dig sortera med tabeller innan du gör ett diagram.

Vad ska vi arbeta med...

Arbetsblad

Egna undersökningar

Överföra data till tabeller och diagram

Sortera fakta, skapa och läsa av tabeller och diagram.

Du ska på olika sätt få redovisa resultat. 

Olika matematiska jämförelseord såsom mest/minst och flest/färst samt lika mycket.

Du kommer att få redovisa en egen undersökning inför klassen.

 

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla... 

Du ska bli säkrare på att beskriva och jämföra resultat från egna och andras undersökningar både via tabeller och diagram).

din förmåga  att avläsa vad en tabell eller ett diagram visar.

din förmåga att konstruera ett stapeldiagram, både utifrån färdiga och egna tabeller eller undersökningar.

 

Hur ska vi arbeta, undervisning...

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp.

Du kommer att få lyssna till genomgångar.

Du kommer att få göra undersökningar i klassen men även om trafiken utanför skolan och din väg till skolan.

Vi kommer att arbeta med tabeller och diagram under en och en halv vecka. Vi kommer även att väva samman våra undersökningar med so-ämnet där vi för tillfället arbetar med trafik.

Vi kommer att titta på en powerpoint.

Du kommer att fråga och svara på dina klasskompisars frågor/undersökning.

Vi kommer att samtala i bordsgrupper om vår undersökning i trafiken, men även om generella parametrar att ta tänka in innan en undersökning.

Planerat elevinflytande

 

Hur ska du bedömas...

Under arbetets gång kommer vi att notera din förmåga att läsa av och skapa diagram utifrån en tabell.

På slutet av arbetsområdet kommer du att få visa din progression genom att avläsa och jämföra i en färdig tabell.

 

 

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

Synliggjordes målen tillräckligt för eleverna?

Belystes de kritiska aspekterna tillräckligt så att de tydliggjordes för eleverna?

Har undervisning/lektionerna påverkat lärandet i rätt riktning? Vilka eventuella förändringar gjordes/bör göras?

Goda exempel och uppgifter som varit särskilt gynnsamma för lärandet inom ämnet/området.

Har eleverna fått tillräckligt med möjlighet att öva och visa vad de kan?

Glöm ej skriva datum när analysen gjordes.


Läroplanskopplingar

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Tabeller och diagram

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback