Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Bild, åk 5

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa samt sin förståelse för bilders budskap och hur detta budskap kan uppfattas olika från individ till individ. Du ska även få möjlighet att träna dig på att ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i det du skapar.

Bild:

Syfte:

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa samt sin förståelse för bilders budskap och hur detta budskap kan uppfattas olika från individ till individ. Du ska även få möjlighet att träna dig på att ge enkla omdömen om arbetsprocess och kvalitet i det du skapar. Vi kommer under åk 5 behandla nedanstående områden och material/ tekniker:

-Porträtt (Skissa i blyerts och färglägga i färgpennor) 

-Collage (Klippa och klistra med tidningsurklipp)

-Bildanalys (Semiotisk)

-Enpunktsperspektiv (Skissa plus använda valfri färg därefter)

-Konsten att se (Akvarellpennor fokus på färgskiftningar och skugga)

-Konstruktion i olika material (Lera och kartong, måla med temperafärg)

-Färglära (Vattenfärger)

-Konsthistoria (Fotografi och Pastell)

-Digitalbild (Vi använder bildportfolio som en del i kommunicerandet av våra bilder såväl som individuell utveckling)


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Bild åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback