Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Det antika Grekland

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Här ser du en områdesplanering för det antika Grekland och fördjupning av demokrati och diktatur.

Det antika Grekland och fördjupning av  
demokrati och diktatur 

Historia och samhällskunskap HT20 årskurs 7 


 

 

 
Vad vi kommer att lära oss på lektionerna 

 • Vad var den grekiska antiken och när utspelade den sig 

 • De tidiga civilisationerna kring Medelhavet 

 • Hur stadsstaterna var uppbyggda och fungerade 

 • Kultur, religion och idrott i det antika Grekland 

 • Samhället i demokratin Aten och diktaturen Sparta 

 • Kännetecken för demokrati och diktatur 

 • Supermakten Persien och Alexander den store 

 • Spår av det antika Grekland i dagens samhälle 
   

Hur vi kommer att arbeta med innehållet 

 • Genomgångar, diskussioner, filmklipp, textläsning med frågor, fördjupningsuppgift i historia, samhällskunskap och svenska
   

Kunskapskrav i historia 

 • Visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och använda historiska begrepp 

 • Föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor 

 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i 

 • Använda historiska begrepp 

 

Kunskapskrav i samhällskunskap  

 • Ha kunskaper om olika samhällsstrukturer 

 • Undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskrivsamband inom den politiska strukturen 

 • Visa kunskaper om demokratiska värden och processer genom att föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter 

 • Använda begrepp och modeller 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapkrav historia åk 7-9
Kunskapskrav samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback