Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Läsförståelse

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi kommer att arbeta med läsförståelse.

Syfte

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med olika slags texter, enskilt och i helklass, genom att läsa och svara på frågor. Vi kommer även skriva sammanfattningar av texter vi läser. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Matriser i planeringen
Engelska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback