Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 6

Toner Skalor Ackord

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Nu jobbar vi med tonerna, skalor och ackord. Hur hänger dom ihop, på olika instrument.

Vi ska jobba med tonerna, samt hur en dur och moll-skala är uppbyggd. Sen går vi igenom dur och moll-ackord.


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1