Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

7D Teknik - Programmering

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Datorn har en speciell plats i praktiskt taget all modern teknik. Det finns datorer i en mängd olika maskiner och apparater som vi använder idag. Tvättmaskinens dator avgör hur länge tvätten behöver tvättas för att bli ren, mobiltelefonens dator gör det möjligt att surfa på internet och larmet där hemma har en dator som gör att larmet kan stängas av och på genom en telefon för att ta några exempel. I detta område kommer du få lära dig programmera i Scratch, ett programspråk som använder sig av blockprogrammering. Bland annat kommer du få chansen att utveckla ditt eget spel!

Arbetsgång - hur vi arbetar

Vi kommer lägga huvuddelen av tiden i detta område på praktiskt arbete i programmet Scratch.

Efter en kort genomgång av grunderna inom datorer och programmering kommer vi dyka in i spelprogrammeringens värld där varje elev får jobba enskilt och skapa sitt eget spel.

Du kommer också behöva förklara och beskriva hur du jobbat med uppgiften i en avslutande projektrapport.

 

Grovplanering

Vecka 36: Uppstart, beskrivning av området, kort teori om datorer och programmering, övning: "Tänk som en programmerare"

Vecka 37: Gemensam lärarledd programmering, "Fiskboll"

Vecka 38: Fortsatt programmering av "Fiskboll", så långt man hinner. Redovisning för de som vill.

Vecka 39: Fortsatt programmering av "Fiskboll" eller andra färdiga programbeskrivningar.

Vecka 40:  Start av uppgiften "Programmera ett spel"

Vecka 41: "Programmera ett spel"

Vecka 42: Avslutning programmering och inlämning av projektrapport

 

Bedömning

Det centrala innehåll och de kunskaper som ingår i bedömningen av detta område framgår nedan.

Bedömningen sker i huvudsak genom att jag tittar på hur du programmerat ditt spel, framförallt hur du löst de problem som uppstår i programmeringen för att du skall få ditt spel att fungera som du vill.

Du kommer också att få förklara, skriftligt, ditt program; de enskilda programmeringsblocken och hur de samverkar. Detta gör du i en projektrapport som du lämnar in i slutet av området.


Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Matriser i planeringen
Generell Teknik Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter