Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Samhällets ekonomi HT-20

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Hur påverkas din ekonomi, familjens ekonomi och länders ekonomi av olika händelser i samhället? Vad betyder orden såsom inflation, aktie och ränta? Detta är några av de frågor som du kommer att få svar på under arbetsområdet " Samhällets ekonomi".

MÅL

Att få kunskaper om privatekonomi och viss kunskap om företagens ekonomi och Sveriges ekonomi. 

Du kommer att lära dig det ekonomiska kretsloppet och hur det fungerar. Du kommer att förstå hur individer eller olika grupper i samhället  påverkas ekonomiskt av olika händelser, både lokalt, nationellt och globalt. 

Vi kommer att analysera olika ekonomiska problem, och försöka dra egna slutsatser och se samband.

Du kommer att få en större förståelse för din egen ekonomi och ekonomiska begrepp.

 

UNDERVISNING INNEHÅLL

Genom gemensamma genomgångar, diskussioner, bilder, bildspel och film kommer du få:

  • Kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet fungerar. Hur hushållens, företagens och den offentliga sektorns ekonomi hänger samman och påverkas av varandra.
  • Kunskap om ekonomiska konjunkturer.
  • Kunskap om hur lån och ränta hänger ihop över tid.
  • kunskap om aktiehandeln 
  • kunskap om vårt skattesystem

BEDÖMNING

Följande kommer att bedömas:

  • din förmåga att hantera och använda centrala begrepp 
  • din förmåga att kommunicera egna tankar, åsikter, argument och ståndpunkter.
  • din förmåga att beskriva samhällets ekonomiska samhällsstruktur

 


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter