Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik åk 4, kapitel 2: Geometriska objekt, längd och omkrets

Apelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Planeringen utgår från boken "Koll på matematik 4A" och andra kapitlet "Geometriska objekt, längd och omkrets".

Vilka geometriska former finns omkring dig? Vilken längdenhet passar bäst att använda när du ska mäta en penna? Vilka likheter och skillnader finns mellan en kvadrat och en rektangel? Hur räknar du ut omkretsen av skolbyggnaden? Kan du mäta med annat än en linjal, måttband och tumstock? 

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

Du ska lära dig:

 • att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt 
 • att jämföra, uppskatta och mäta längd 
 • att omvandla längdenheter
 • att mäta och beräkna omkrets 

Hur ska vi arbeta? 

Vi ska arbeta med:

 • läroboken Koll på matematik 4A
 • genomgångar
 • Bingel 
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • EPA - enskilt, par, alla 

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang 
 • Mattekollen 1,2,3
 • test 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Matematik åk 4: Geometriska objekt, längd och omkrets
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter